Solliciteer - Upload Je CV

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: txt rtf html odf pdf doc docx.

Lab Support, een divisie van On Assignment, voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van leeftijd, ras, geslacht, godsdienst, etnische of sociale herkomst, invaliditeit, burgerlijke staat of elke andere factor die bij wet verboden is.

Ik bevestig dat deze informatie correct is.