Laborant forensisch labo (GC)

Voor het drugslabo zijn we op zoek naar een laborant.

Taken:

Fotografie en bemonstering van de verschillende overtuigingsstukken die ter analyse
overgemaakt worden in het kader van drugdossiers, zowel routine als complexe dossiers
- Screening van deze stalen aan de hand van o.a. infrarood spectrometrie
- Gaschromatografische analyses voor de identificatie en gehaltebepaling van cannabis, cocaïne,
heroïne en amfetamines in de klassieke drugmatrices (GC-MS en GC-FID)
- Identificatie van drugs, drugsprecursoren en andere psychotrope stoffen in zeer gevarieerde
matrices door middel van gaschromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie (GC-MS)
- Interpretatie en validatie van de resultaten en ingeven van gevalideerde labo-data in de LIMS
DruWare
- Deze analyses gebeuren in nauwe samenwerking met de gerechtelijk deskundigen die voor
deze dossiers gevorderd worden door het parket of de onderzoeksrechter.
- Uitvoering van het preventief onderhoud en routine technische interventies op de
labotoestellen
- Uitvoeren van het onderhoud van het laboratorium
- Labobestellingen opvolgen en nakijken
- Werken met de LIMS StockWare om producten te consumeren, werkoplossingen te maken,
onderhoud toestellen te registreren, stockbeheer te doen, bestellingen te plaatsen, in nauw
overleg met de QA-assistent
- Labo-ondersteuning geven bij validaties, wetenschappelijke projecten en
beleidsondersteunend werk.
- Je werkt met respect voor de regels voor kwaliteit en veiligheid (procedures, methodes,
normen). Reeds ervaring hebben in een geaccrediteerde omgeving (ISO 17025) is een troef.
- Je werkt nauwkeurig, precies, vaardig, net en bedreven.
- Je bevordert de teamgeest teneinde mee te werken aan het behalen van afgesproken
teamresultaten.
- Je werkt in een meertalige omgeving (NL/ FR)

Starten op interimbasis, nadien SBO contract.

Profiel:

Bachelor chemie, FBT, biochemie,...

Aangezien het om een startbaanovereenkomst gaat zoeken we jonge kandidaten < 25jr.

 

Contact:

Iris Van Haezendonck;

015 445 880;

irisv@labsupport.be